Сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛОВДИВ, е основано в началото на 2009 год. и е създадено по инициатива на собствениците на заведения в Пловдив. То има за цел и осъществява защита на правата и интересите на своите членове пред община Пловдив, както и всички други общински и държавни органи и институции.
Отстоява интересите на членовете си, свързани с търговската им дейност, като организира, координира и поощрява развитието на територията на гр. Пловдив.

В дейността си сдружението се ръководи от принципите на свобода на избор и доброволност на участие, сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнения и идеи, както и партньорство с всички институции, имащи отношения към проблемите на хотелиерите и ресторантьорите.
Асоциация на собствениците на заведения       Начало | За асоцияцията | Всички услуги | Контакти